Opettaja: kuinka hyvin luokkasi tuntee varoitusmerkit?

Alakoululaistenkin on syytä osata kemikaalien varoitusmerkit, koska ne varoittavat todellisesta vaarasta. Hyppää mukaan Puotilan koulun oppitunnille seuraamaan, miten Hannan talo -verkkopeliä voi hyödyntää kemikaalien varoitusmerkkien opetuksessa.

Hello world! Meet Piki, the safety alien!

Piki is an alien, who’s come to Earth with his friends from the outer space, and he has no knowledge, whatsoever, about any dangers and hazards he may encounter on the Earth. To survive, Piki needs help from the children.